Hello Guest

Login

Bạn đang xem tất cả các bài viết với từ khoá: "nguoinhatlamviecnhieu"

Người Nhật dành phần lớn thời gian cho công việc, họ vốn nghiêm túc và chăm chỉ khi làm việc. Nếu không có cơ hội làm chung, khó mà bạn tưởng tượng được khối lượng công việc của họ. Đó chính là lý do người Nhật thường làm thêm giờ và họ coi điều đó […]
Tháng Tư 1, 2021