Hello Guest

Login

Bạn đang xem tất cả các bài viết với từ khoá: "kethonvoinguoinhat"

Việc kết hôn với người Nhật và xin chuyển sang visa 日本人の配偶者 có lẽ là vấn đề nhiều bạn đang quan tâm. Thủ tục này khá phức tạp, và phải tiến hành nhiều bước với nhiều loại giấy tờ khá phức tạp. Chúng tôi xin tổng hợp lại thủ tục như dưới đây để bạn tham […]
Tháng Ba 30, 2021